BÀI VIẾT

LIÊN KẾT MỞ RỘNG

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  T2.swf Nau.swf MA_CUNG_CON.swf Movie1.flv Canh_dieu_con_khong.swf XUAN_HOP_MAT__Van_Phung__Hop_ca__BP.flv Dem_qua_nho_ban1.swf Michael_Learns_To_Rock__Sleeping_Child.mp3 Chuc_mung_ngay_nha_giao_2011__thiep_giay_cuon_Lap_Lanh.flv Chucmungngaynhagiaovietnam.jpg Tran_Thu_Ha_Tran_Hieu__Binh_yen.mp3 Shes_Gone.mp3

  ONLINE

  4 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Hùng Sơn
 • Sắp xếp dữ liệu

  Flag Counter

  TỪ ĐIỂN


  Tra theo từ điển:  Địa vị ư ? - Sẽ mất Tiền tài ư ? - Sẽ hết Hoa đẹp ư ? - Sẽ tàn Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian - Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh - Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất - in dấu lại trong trái tim người khác!​

  Danh mục hồ sơ cơ quan

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Hiên (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:16' 29-12-2018
  Dung lượng: 130.0 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT
  TRƯỜNG THCS

  Số: 03/QĐ-...
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ………., ngày 02 tháng 01 năm 2019
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc Ban hành danh mục hồ sơ năm 2019

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MÊ LINH
  Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-GD ngày 04/8/1997 của Sở Giáo dục và Đào tạo ..............về việc thành lập Trường ..............;
  Căn cứ Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2001 của Quốc hội;
  Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 về việc hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;
  Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-.... ngày 02/01/2019 về việc Ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của trường năm 2019;
  Theo đề nghị của cán bộ làm công tác văn thư,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hồ sơ của Trường .............. năm 2019.
  Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Các tổ, bộ phận, viên chức của Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - Như Điều 3;
  - Lưu: VT (13).

  DANH MỤC HỒ SƠ CỦA TRƯờNG ..............
  NĂM 2019
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 03 ngày 02 tháng 01 năm 2019
  của Hiệu trưởng Trường………….)

  Số và ký hiệu HS
  Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ
  Thời hạn bảo quản
  Đơn vị/ người lập hồ sơ
  Ghi chú
  
  
  1. Hiệu trưởng
  
  
  
  
  01/HT
  Báo cáo sơ kết học kỳ I
  5 năm
  Hiệu trưởng
  
  
  02/HT
  Báo cáo tổng kết năm
  Vĩnh viễn
  Hiệu trưởng
  
  
  03/HT
  Hồ sơ thi đua - khen thưởng
  Vĩnh viễn
  Hiệu trưởng
  
  
  04/HT
  Hồ sơ phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
  Vĩnh viễn
  Hiệu trưởng
  
  
  05/HT
  Đánh giá thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”
  Vĩnh viễn
  Hiệu trưởng
  
  
  06/HT
  Sổ:
  - Sổ Nghị quyết
  - Sổ họp liên tịch
  - Sổ kế hoạch tuần, tháng, năm
  - Sổ họp xét thi đua
  

  20 năm

  

  Hiệu trưởng

  
  
  07/HT
  Hồ sơ ba công khai
  Vĩnh viễn
  Hiệu trưởng
  
  
  08/HT
  Hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục
  Vĩnh viễn
  Hiệu trưởng
  
  
  
  2. Văn thư – lưu trữ
  
  
  
  
  09/VT
  Tập lưu, sổ đăng ký văn bản đi
  50 năm
  Văn thư
  
  
  10/VT
  Tập lưu Quyết định
  Vĩnh viễn
  Văn thư
  
  
  11/VT
  Tập lưu, sổ đăng ký văn bản đến
  20 năm
  Văn thư
  
  
  12/VT
  Báo cáo thống kê THCS
  Vĩnh viễn
  Văn thư
  
  
  13/VT
  Kế hoạch phát triển
  Vĩnh viễn
  Văn thư
  
  
  14/VT
  Kế hoạch biên chế
  Vĩnh viễn
  Văn thư
  
  
  15/VT
  Xét tốt nghiệp THCS
  Vĩnh viễn
  Văn thư
  
  
  15a/VT
  Xét tuyển sinh THCS
  Vĩnh viễn
  Văn thư
  
  
  16/VT
  - Sổ đăng ký văn bản đi
  - Sổ đăng ký văn bản đến
  - Sổ đăng bộ
  - Sổ theo dõi học sinh chuyển đến
  - Sổ theo dõi học sinh chuyển đi
  - Sổ theo dõi học sinh bỏ học
  - Học bạ học sinh bỏ học
  - Học bạ học sinh đang học
  - Bằng tốt nghiệp THCS
    Vĩnh viễn

    Văn thư
  
  
  17/VT
  Sổ sách:
  - Lịch báo giảng
  - Sổ chủ nhiệm
  - Sổ dự giờ
  - Sổ đầu bài

  
  5 năm

  
  Văn thư
  
  
  
  3. Kế toán
  
  
  
  
  18/KT
  Hồ sơ của CB-GV-CNV
  Vĩnh viễn
  Kế toán
  
  
  19/KT
  Hồ sơ nâng lương
  20 năm
  Kế toán
  
  
  20/KT
  Dự toán thu, chi
  10 năm
  Kế toán
  
  
  21/KT
  Dự toán kinh phí ngân sách nhà nước giao
  10 năm
  Kế toán
  
  
  22/KT
  Hồ sơ báo cáo tài chính năm
  10 năm
  
  Avatar

  Danh mục hồ sơ cơ quan

   
  Gửi ý kiến